Met de Lentebijeenkomst van Lulofs zijn de nieuwe plannen van het bestuur en de redactiecommissie van Lulofs gepresenteerd. Om toch nog het fijne te weten over deze opfrissing van Lulofs zijn twee leden van het Lulofs bestuur geïnterviewd over de drijfveren hierachter en de toekomstplannen voor Lulofs.

Het is donderdag 14 maart en de voorbereidingen voor de aankomende Lulofs lenteborrel zijn in volle gang. Gelukkig hebben Jan van Mourik en het nieuwste bestuurslid van Lulofs Cindy Teeven een moment om wat vragen te beantwoorden over Lulofs en haar toekomstplannen:


1. Het plan is om Lulofs nieuw leven in te blazen, waarom en ook waarom nu?

Jan vertelt dat tijdens het veldwerk op Tenerife het besef ontstond dat de activiteit van Lulofs minimaal was. Erik Cammeraat (bestuurslid van Lulofs vanuit de opleiding) heeft Jan gevraagd om te kijken of hier verandering in kon worden gebracht.
Jan heeft bepaald op welke punten er verandering moeten komen binnen Lulofs en waar de prioriteiten voor een organisatie zoals Lulofs liggen. Deze punten geven weer waar we met zijn allen naar toe willen gaan werken. Hierbij stonden onderwerpen als contact tussen onderwijs en afgestudeerden in het vakgebied, aanbieden van masterclasses voor afgestudeerden en geïnteresseerden en het creëren van stagemogelijkheden bijvoorbeeld hoog in de lijst.
Het bestuur is ongeveer een jaar geleden bijeen gekomen en er is bepaald Lulofs te weinig plannen en activiteiten op het programma had. Hierna volgde het GAOS lustrum in november 2012, en de georganiseerde activiteiten eromheen toonden aan dat het mogelijk was om grote evenementen te organiseren en hier ook interesse voor te wekken bij de alumni van Aardwetenschappen en Fysische Geografie. Cindy, ook actief was bij de lustrumcommissie van GAOS, is gevraagd een nieuwe redactie commissie te leiden voor Lulofs. Het doel van de commissie is om communicatie tussen Lulofs-leden en het bestuur te faciliteren door middel van het gebruik van social media, de nieuwe website en de e-mail nieuwsbrief.


2. Voor wie is Lulofs?

Lulofs staat te boek als de alumnivereniging voor Fysisch Geografen en Aardwetenschappers opgeleid aan de Universiteit van Amsterdam. Op het moment is het lidmaatschap beperkt tot degenen die oude stijl of als master student zijn afgestudeerd. In de toekomst zal de vereniging zich mogelijk ook openstellen voor bachelor studenten.


3. Wat is het doel van Lulofs?

Het doel van Lulofs is zowel het samenvatten als het faciliteren van communicatie tussen leden van Lulofs en de opleiding. Het gaat hierbij om de uitwisseling van informatie over de huidige ontwikkelingen binnen en aangrenzend het vakgebied in zowel de academische sfeer als de professionele sfeer.


4. Wat voor een bijdrage aan de vereniging word er verwacht van Lulofs-leden?

Lulofs verwacht participatie van haar leden; hulp en ondersteuning bij het realiseren van de voorgenoemde doelen. Alle suggesties, opmerkingen en bijdrages worden dan ook zeer gewaardeerd. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@lulofs.org


5. Wat staan de Lulofs leden het komende jaar te wachten?

Het bestuur gaat de komende tijd aan de slag met de reacties en suggesties die zij hebben gekregen van haar leden. Verder gaan we binnenkort peilen of er interesse is voor bijeenkomsten of een nieuwsbrief met specifieke thema’s en hoe deze thema’s het beste inhoud gegeven kunnen worden. Verder wordt er constant gewerkt aan de volgende nieuwsbrief en wordt er gekeken naar eventuele interesse vanuit de Lulofs-leden voor een bijdrage.

  Last edit: 2013-05-25 13:41:17.