Onlangs heeft een aantal bestuursleden afscheid genomen, en zijn nieuwe bestuursleden in hun plaats gekomen. Het bestuur is daarmee aanzienlijk verjongd (ondanks het plaatsmaken van Igino Emmer door Jan van Mourik als voorzitter!), en hoopt op deze manier ook de moderne media te kunnen aanwenden om contact te leggen met de leden. Hieronder zetten we alle bestuursleden nog een keer op een rijtje, en vertellen ze in het kort iets over hun motivatie om bestuurslid te zijn.

 • Voorzitter: dr. J.M. (Jan) van Mourik ↗
 • Bewaakt de jaaragenda en de taakstellingen op langere termijn.
  "Als oud opleidingsdirecteur is het een uitdaging om de alumnivereniging te helpen ontwikkelen van een reŁnie/borrelclub tot een vereniging die doelen kan realiseren zoals dat in andere landen gebeurt: opleiding en professionals bijeenbrengen in leermomenten waarin docenten en professionals zaken kunnen doen."

 • Vice-voorzitter: C. (Cindy) Teeven, MSc ↗
 • Gaat over de organisatie van symposia/studiedagen en houdt de ledenlijst bij.
  "Het leek mij altijd belangrijk om ook na de studie in contact te blijven met oud-studiegenoten en collegae uit hetzelfde vakgebied met dezelfde passie. Lulofs kan deze wensen faciliteren en biedt de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier toch op de hoogte te blijven van al het nieuws dat gerelateerd is aan de onderwerpen die de het fysisch geografisch vakgebied rijk is. Het lijkt mij dankbaar en interessant werk om dit te realiseren en vervolgens in stand te houden."

 • Secretaris en programmeur: M.E. (Manon) de Vries, MSc ↗
 • Maakt vergaderingnotulen, beheert website en houdt social media bij, doet het programmeergedeelte van de nieuwsbrief, en checkt de binnenkomende e-mail.
  "Ik vind het leuk om bij te dragen aan een vereniging dat het uitwisselen van vakkennis promoot, en wil Lulofs daarmee graag op de meest moderne manier op de kaart zetten. En met het idee dat Lulofs ook een netwerkplatform is tussen net-afgestudeerden en Aardwetenschappers in het bedrijfsleven en onderzoek, hoop ik dat het netwerk me kan helpen een interessante baan te vinden."

 • Opleidingscommissaris: dr. L.H. (Erik) Cammeraat ↗
 • Is de contactpersoon vanuit de opleiding.
  "Ik ben opleidingsdirecteur voor de BSc en MSc Aardwetenschappen en Universitair Hoofddocent bij de vakgroep Earth Surface Science. Ik vind het belangrijk dat de alumni op de hoogte blijven van de opleiding en dat de studenten weten waar onze alumni werken; Lulofs kan daar een belangrijke rol bij spelen."

 • RedactieCommissie voorzitter: N.T. (Tamara) Jonkman, MSc ↗
 • Schrijft teksten voor nieuwsbrief en website en doet eindredactie van de nieuwsbrief.
  "Ik ben mij bezig gaan houden met Lulofs en haar activiteiten omdat ik het belangrijk vind mensen de mogelijkheid te bieden, ook na hun studie, om hun netwerk en aardwetenschappelijke kennis uit te blijven breiden en te verfijnen."

 • Eindredacteur en contactpersoon externe betrekkingen: dr. M.M. (Martha) Bakker ↗
 • Controleert alle nieuwsbrief- en websiteteksten, en is contactpersoon met aansluitende organisaties/verenigingen.
  "Ik ben alweer 15 jaar weg bij de UvA, en werk ruim zeven jaar aan de Wageningen Universiteit. De onderwerpen waar ik me mee bezighoud zijn nog wel geografisch, maar steeds minder fysisch. Juist daarom vind ik het leuk om op deze manier nog betrokken te zijn bij zowel de UvA als bij Fysische Geografie. Ik zie het daarnaast ook als mogelijkheid om verbindingen te leggen tussen WUR en UvA."


De RedactieCommissie helpt het bestuur met de nieuwsbrief, social media en de website, en bestaat uit Martha Bakker, Cindy Teeven, Tamara Jonkman en Manon de Vries.

  Last edit: 2013-09-26 21:56:23.