Karen Molenaar heeft woensdag 28 augustus haar bul in ontvangst mogen nemen, en is nu officieel Master of Science. Het was een speciale middag: alle drie de kandidaten zijn cum laude geslaagd voor hun master in Earth Sciences.
Karen ging al op zoek naar een baan nog voordat ze daadwerkelijk afstudeerde, en met resultaat. Het is dus zeker de moeite waard om een interview af te nemen bij deze gedreven Aardwetenschapper.


1. Karen is nu net afgestudeerd. Wat zijn haar plannen voor het komende half jaar?

Karen is in september begonnen als Rijkstrainee bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het traineeship duurt twee jaar en bestaat uit vier afzonderlijke delen van elk een half jaar. Het eerste half werkt ze bij de afdeling Veiligheid en Risico’s. Hier werken ca. 60 mensen aan allerlei verschillende projecten. Karen kan met meerdere projecten meedraaien, en zo van verschillende onderwerpen kennis opdoen. Het is ook de bedoeling dat ze zich ondertussen verder bekend maakt met de diverse afdelingen, en zelf te netwerken voor een plek voor het volgende half jaar. Een van de opties is Rijkswaterstaat, dat de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is.


2. Waar zou ze zichzelf over 10 jaar willen zien?

Volgens Karen is dit een moeilijke vraag. Ze denkt dat dit iets is waar mensen pas een beeld van gaan krijgen als ze al werkervaring hebben kunnen opdoen en dus wat aan verschillende functies hebben kunnen snuffelen. Haar nieuwe baan geeft haar de mogelijkheid veel posities en afdelingen uit te proberen, en dat is wat haar betreft ideaal. Na anderhalf jaar (en een goede beoordeling!) kan ze verder solliciteren naar een positie binnen het ministerie, maar ze is zich er bewust van dat er misschien geen geschikte posities zullen zijn. Karen benadrukt dat ze nu voor zoveel mogelijk ervaringen openstaat en hoopt hierdoor vanzelf in de voor haar ideale positie te groeien.


3. Het is op het moment best moeilijk op de arbeidsmarkt; hoe kijkt zij hier als kersvers afgestudeerde master tegen aan?

Karens ervaring is dat je met aardwetenschappen, ook net afgestudeerd, een best goede positie hebt op de arbeidsmarkt. Maar het blijft wel belangrijk om open te staan voor opties en vooral goed rond te kijken: het komt je nog niet in je schoot vallen. Voor haar was de stage tijdens de opleiding van groot belang want dit toonde werkgevers dat ze kon meedraaien. Ook voor haar zelf was dit belangrijk. De stage gaf een goed idee hoe anders werken is ten opzichte van studeren.


4. Als ze terugkijkt op haar studie, is ze dan nog steeds blij met de keuzes die ze gemaakt heeft?

Jazeker, vertelt Karen, er was veel keuzevrijheid binnen de opleiding en daar heeft zij dan ook dankbaar gebruik van gemaakt. De veelzijdigheid van de opleiding geeft studenten een brede basis waardoor ze ook na hun opleiding overal terecht kunnen. Verder krijg je ook de kans dingen te leren die misschien niet direct voor de hand liggen. Karen heeft dit ervaren met onder andere een Summer-school en haar stage. Ook heeft Karen gebruik gemaakt van de keuzevrijheid door een extern onderzoek te doen voor haar master thesis. Hierdoor kreeg ze de kans om dit wat meer richting de biologie te doen zoals ze dit ook al veel met haar vakken had gedaan; hier lag haar interessegebied en dit heeft ze met plezier doorgezet in haar masterfase. Toen zij net begon was de managementvariant, de keuze in de masterfase naast de onderzoeksvariant, nog vol in ontwikkeling en gaf de indruk van een verminderde keuzevrijheid met betrekking tot de vakken.
En hoewel Karen denkt dat op het moment haar algemene vaardigheden misschien belangrijker zullen zijn dan haar inhoudelijke kennis wil ze wel graag in de richting van natuur of milieu blijven werken. Uiteindelijk zou ze zich misschien willen gaan ontwikkelen in de richting van duurzaam milieubeheer.


Wij wensen Karen in ieder geval veel succes en ook zeker plezier in haar verdere loopbaan. Hopelijk mogen we nog vaak van haar en haar successen horen.

  Last edit: 2013-09-26 21:55:47.