We weten het allemaal, het is crisis, maar wat betekent dit voor afgestudeerde fysisch geografen? Wat zijn je opties en waar kun je nog aan de slag? Zijn er bepaalde vaardigheden of activiteiten die goed staan op je CV? We hebben navraag gedaan bij Fleur Terpstra van EcoSelect en Paul Oude Boerrigter van Grontmij en hebben zelf ook nog eens rond gekeken om te zien wat de kansen van een fysisch geograaf zijn op de huidige arbeidsmarkt.

Het aantal vacatures is gedaald, en het aantal sollicitanten per vacature is op zijn zachts gezegd ontmoedigend. Er zijn maar weinig sectoren die niet lijden onder de huidige crisis. Ook fysisch geografen ontsnappen hier niet aan, wat blijkt uit de afname van het aantal vacatures geschikt voor fysisch geografen en de toename in de tijd die het afgestudeerde fysisch geografen kost om een baan te vinden. Fleur Terpstra van EcoSelect en Paul Oude Boerrigter van Grontmij bevestigen deze trend. Bij EcoSelect zijn er momenteel geen vacatures voor junioren terwijl er in voorgaande jaren telkens 5 à 10 vacatures openstonden. Paul Oude Boerrigter ziet ook dat er de laatste twee jaar maar weinig nieuwe mensen zijn aangenomen binnen de werkvelden Ruimte, Water en Bodem van Grontmij. Bij een recent onderzoek van Elsevier (juni 2013) is gebleken dat nog geen 10 procent van de starters met een milieustudie binnen een half jaar een vaste baan heeft. Let wel: ‘milieustudie’ is natuurlijk een nog bredere term dan fysische geografie of aardwetenschapper, maar het bevestigt de trend.

Dit betekent natuurlijk niet dat er totaal geen vacatures zijn voor fysisch geografen. En in vergelijking met pas afgestudeerden van andere studies doen de aardwetenschappers het ook niet verkeerd: een studie aardwetenschappen geeft een gemiddelde kans op het snel vinden van een baan na de studie, en de studie bevindt zich zelfs in de top-20 als het gaat om de kans op het vinden van een vaste baan (onderzoek van Elsevier). Uit de blog (www.ecoselectblog.nl) van EcoSelect blijkt zelfs dat vacatures voor medioren op het moment langer open blijven staan. Fleur Terpstra vertelt dat er wel een groot verschil in vraag is tussen senioren en medioren enerzijds (redelijk wat vraag) en junioren anderzijds (erg weinig vraag). Senioren worden voornamelijk gevraagd op basis van kennis en ervaring, terwijl de medioren het al wat meer moeten hebben van de combinatie van ervaring en een specifiek competentieprofiel.

Voor starters op de markt is het op dit moment dus belangrijk om ook andere vaardigheden bezitten, soms ook buiten het vakgebied. Fleur Terpstra merkt op dat de volgende competenties erg belangrijk zijn: sociale vaardigheden (kunnen communiceren op verschillende niveaus, inzicht hebben in situaties, je ideeën over weten te dragen), inzicht in het belang van commercie (voel je je geroepen te acquireren of om anderzijds je baas of opdrachtgever van dienst te zijn? Kun je van één opdracht meerdere maken?) en gestructureerd en gedisciplineerd werken (kun je omgaan met vastgestelde budgetten en bijbehorende deadlines?).

Op de huidige banenmarkt is het belangrijk dat je CV eruit springt. Want ook als je al deze vaardigheden buiten het vakgebied bezit moet je er voor zorgen dat werkgevers juist jouw CV lezen en contact met je gaan zoeken. Vaak wordt het actief bezig zijn in besturen van studie- of studentenverenigingen of commissies nog steeds gewaardeerd. Maar ook kun je er uit springen door gericht gestudeerd te hebben en daarmee voor jezelf een specifieke niche te hebben gecreëerd. Denk hier niet alleen aan het vakkenpakket maar ook aan bijvoorbeeld een gerichte stage of afstudeeronderzoek. En uiteindelijk worden ook de praktische vaardigheden zoals werken met GIS of bijvoorbeeld Matlab die vaak veelvuldig in de opleiding zijn verwerkt zeer gewaardeerd. Als we bij dit aan Fleur Terpstra en Paul Oude Boerrigter voorleggen bevestigen ze dit, maar, voegt Fleur toe: de persoonlijke vaardigheden die mensen meebrengen blijven uiteindelijk essentieel.

Mocht je nu al een tijdje bezig zijn met solliciteren en heb je nog steeds niks gevonden, dan zegt Paul Oude Boerrigter: ’Blijf nuttig bezig, laat geen gaten in je CV ontstaan. Doe vrijwilligerswerk, school je bij, doe een extra lange stage, leer een taal, noem maar op. En vooral niet wanhopen, ook in het verleden heeft dit werkveld er soms slecht bij gestaan om enkele jaren later weer volop te kunnen floreren.’ Hier willen wij ons bij Lulofs volledig achter scharen en we wensen iedereen dan ook veel succes als het weer tijd wordt om een nieuwe baan op te zoeken, net afgestudeerd of niet.


Bronnen:

  • EcoSelectblog – www.ecoselectblog.nl
  • Elsevier - #24 Juni 2013 – Welke studies meeste kans op werk bieden
  • Fleur Terpstra – EcoSelect – Human Resources
  • Paul Oude Boerrigter – Grontmij

  Last edit: 2013-09-28 23:11:46.