Orde op Lulofszaken stellen


Door Cindy Teeven


Het is alweer meer dan anderhalf jaar geleden dat ik in een bus op weg naar een veldexcursie werd gevraagd om aan te sluiten bij het bestuur van Lulofs. Ik heb hier niet lang over nagedacht, want ik vind het heel belangrijk dat er gelegenheden blijven bestaan waarin fysisch geografen elkaar kunnen treffen, en daar wilde ik graag aan bijdragen. Na jarenlang samen dezelfde studie te hebben gevolgd is het leuk om ook na die periode ideeën en ervaringen met elkaar te blijven delen. Graag wil ik andere alumni ook deze gelegenheid geven. Uiteraard is het van belang dat Lulofs dan wel in contact komt/blijft met de alumni. Maar om ieder Lulofs lid te bereiken heb je wel een e-mailadres nodig.
Helaas was de lijst met e-mailadressen (het zogeheten ledenbestand) die we destijds hadden ontvangen, verre van compleet. Er waren ongeveer tweemaal zoveel namen als mailadressen. Bovendien waren alle gegevens niet altijd actueel, en veel e-mailadressen bestonden al lang niet meer. Een belangrijke taak van Lulofs is dan ook om e-mailadressen van Lulofsleden te achterhalen.

Je zou denken dat anno 2014 het een stuk gemakkelijker is om contactgegevens, of tenminste een e-mailadres, van iemand te vinden. Facebook, LinkedIn, Twitter, websites met contactgegevens; alles kan ingezet worden in de speurtocht naar een e-mailadres: een woordgroep bevattende een @. Echter, lang niet iedereen gebruikt één van deze media (inclusief ikzelf). Bovendien is men erg gesteld op privacy waardoor contactgegevens niet zomaar op het net gepubliceerd zijn. LinkedIn is wellicht nog het beste hulpmiddel bij deze speurtocht. Via Facebook wordt er ook een steeds grotere groep bereikt, maar zeker niet iedereen maakt hier gebruik van.
En als er dan eindelijk een mailadres is gevonden, is het maar de vraag of deze ook daadwerkelijk bestaat. Bij de eerste bulkverzending van een mail kwam meer dan 1/3 weer terug als ‘Failed to deliver’. Een typfoutje kan gebeuren, maar niet tientallen keren achter elkaar. Het was dan ook leuk soms een persoonlijk berichtje te lezen van een Lulofs lid tussen alle automatisch gegenereerde teksten.

Een andere manier om gegevens te achterhalen is door Lulofs leden zelf te vragen naar Amsterdamse fysisch geografen in hun kennissen- en vriendenkring. Door maar zo vaak mogelijk aan te geven dat we hard op zoek zijn naar missende Lulofs leden, hopen we hiermee ook het ledenbestand te kunnen aanvullen. Niet alleen per mail, nieuwsbrief, social media of universiteit, maar ook door deze oproep via-via te verspreiden.
Ondanks alle digitale hulpmiddelen, lijkt dit laatste toch het beste te werken. Oude verhalen van vroeger komen tijdens het kletsen naar boven, waarbij vaak ook namen van oud studiegenoten in voorkomen. Dan blijkt dat fysische geografie toch ook een sociaal tintje heeft.

Langzaam beginnen nu, ook via de digitale weg, mailtjes en tips binnen te druppelen van Lulofsleden die weer andere leden kennen. En daarom blijven we het maar herhalen dat we op zoek zijn naar het mailadres van de leden die wij nog niet hebben kunnen bereiken - teneinde het ledenbestand compleet te krijgen.
Het lijkt mij dan ook niet nodig dit in deze mail nogmaals te benadrukken. Wel wil ik graag alvast iedereen bedanken die de moeite heeft genomen een nieuw Lulofs lid op te kaart te zetten. Net zoals de studie blijft Lulofs in verhouding met andere alumniverenigingen een knus groepje. Laten we er wel voor waken dat Lulofsleden geen uitstervende soort wordt!

  Last edit: 2014-05-25 20:27:45.