Het lente-symposium van 13 maart 2014 was een geslaagde middag. Wij willen graag de sprekers hartelijk danken voor hun bijdrage.

Pagina-menu:


Integrating Ecosystem Services into Spatial Planning (door Bep Schrammeijer)

Bep Schrammeijer heeft kort geleden de UvA master Earth Sciences afgerond met haar thesis "Integrating Ecosystem Services into Spatial Planning". Dit heeft zij gepresenteerd tijdens het lente-symposium. Ze vertelt het volgende hierover:

"Ik onderzocht de waarde van ecosysteemdiensten in het Noordzeekanaalgebied voor mijn Masters scriptie project. Veranderingen in ecosysteemdiensten in het verleden, het huidige landschap en mogelijke veranderingen in toekomst scenarios worden geanalyseerd met gebruik van een model dat is gemaakt in ArcGIS. Dit met het doel om een methode te ontwikkelen waarmee ecosysteemdiensten meegenomen kunnen worden in kosten-baten analyses voor ruimtelijke ontwikkelingen."

Haar presentatie is hier terug te bekijken: ↗ PDF presentatie Bep Schrammeijer.


'Gastropolis' Food and the City (door prof. dr. Arnold van der Valk)

Arnold heeft planologie gestudeerd aan de UvA, en is nu professor binnen de Land Use Planning group aan de Wageningen University.

Zijn interesse in stadlandbouw is vooral gewekt door een sabbatical in New York. Daar gaat hij dan ook uitgebreid op in tijdens zijn presentatie. New York kent een voedselproblematiek met diverse dimensies. Ten eerste is er onvoldoende betaalbaar en gezond voedsel. Ten tweede is er een groot milieuprobleem. Hij spreekt over de verduurzaming van de voedselketen, toegespitst op stadslandbouw in de context van Westerse landen. Voedsel speelt een centrale rol in het dagelijks leven in New York City. Deze metropool wil een voorloper zijn. De reflecties op New York roepen boeiende vragen op over de actuele situatie in Nederland en de rol van planologen.

Zijn presentatie en verslag is hier terug te bekijken: ↗ PDF presentatie Arnold van der Valk,
en ↗ PDF verslag (in Engels).


Van student aardwetenschappen tot rijksambtenaar (door Madeleine Schilder)

In 2000 is Madeleine gestart met de studie aardwetenschappen aan de UvA. Momenteel is ze rijksambtenaar en werkt ze voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Vanaf de start van haar studie heeft zij al interesse gehad in de fysische geografie in de stedelijke omgeving. Dat is terug te zien in de verschillende projecten waaraan ze heeft gewerkt, tijdens en na haar studietijd.

In haar presentatie vertelt ze hoe de periode van student tot rijksambtenaar in vogelvlucht is gelopen. Ook gaat ze wat dieper in op een aantal relevante projecten, zoals het natuurproject Van IJ tot Gouw waaraan ze bij de gemeente Amsterdam-Noord heeft gewerkt.

Haar presentatie is hier terug te bekijken: ↗ PDF presentatie Madeleine Schilder,
en het ↗ MP4 filmpje tijdens haar presentatie.

  Last edit: 2014-04-20 19:40:44.