In de nieuwsbrief van september is aandacht besteed aan twee aankomende Lulofs activiteiten, welke we hier verder toelichten. Je kunt je voor de activiteiten aanmelden via info@lulofs.org. Maak duidelijk op welke excursie je vraag/reactie betrekking heeft: de dagexcursie naar Weert, of de meerdaagse excursie naar Luxemburg.


UPDATE: Helaas moeten we mededelen dat de activiteit 'Veldstudiedag Weert' op 8 november 2014 niet doorgaat. De reden is dat we niet voldoende aanmeldingen hebben om de dag te kunnen bekostigen op de manier die we hebben aangeboden.Vrijdag 23 t/m zondag 25 oktober 2015: Geoecologische cursus op locatie, Berdorf, Luxemburg

Zoals Erik Cammeraat al vermeldde tijdens de Lenteborrel en Annemieke Kooijman in een eerdere nieuwsbrief (zie hier het artikel), werken IBED-medewerkers aan het boek ‘Cuesta landscape of the Luxembourg Gutland’. Naar aanleiding hiervan wil Lulofs graag een meerdaagse vakexcursie aanbieden.

Het Lulofsbestuur heeft naar aanleiding van de reacties op het Lente-symposium 2015 besloten om de geplande meerdaagse excursie naar Luxemburg te vervangen door een weekend trip. Die zou kunnen plaatsvinden in het laatste weekend van oktober 2015: vertrek op vrijdag 23 oktober, retour op zondag 25 oktober.

Vanuit het hotel in Berdorf (zie Google Maps) zullen de docent-begeleiders J.M. van Mourik, L.H. Cammeraat en A. Kooijman (IBED Universiteit van Amsterdam) je meenemen naar de veldwerkterreinen en nascholing bieden in geomorfologie, hydrologie, en bos-ecologie. Het programma wordt aangeboden in het kader van professionele nascholing. Deelnemers zullen in het bezit worden gesteld van een UvA nascholingscertificaat.

Leden die willen deelnemen kunnen zich opgeven tot 10 juni a.s. Dit in verband met de reservering van slaapplaatsen in het hotel en de bus. Er zijn maximaal 30 plaatsen beschikbaar. Wij bieden deze weekend-excursie aan voor € 295,-. Dit is inclusief certificaat, verblijfskosten o.b.v. halfpension (dus diner, overnachting, ontbijt) heen- en terugreis en lokale excursies per bus.

Graag ontvangen we zo spoedig mogelijk je reactie en/of vragen via info@lulofs.org. Vermeld hierbij dat het de meerdaagse excursie naar Luxemburg betreft.


Dauwelsmuer in een bergstortingslandschap

Mardel op het plateau van Berdorf  Last edit: 2014-09-12 21:53:51.