Graag nodigen we de leden uit voor deze bijzondere lentebijeenkomst.


Programma

De bijdragen worden geleverd door de onderzoeksgroep Paleoecologie & Landschapsecologie.

  • 14.45 uur: Ontvangst in de ruimte voor zaal C0.110
  • 15.00 uur: Opening en algemene ledenvergadering (door Jan van Mourik)
  • 15.30 uur: Informatie vanuit de opleidingen (door Erik Cammeraat en Boris Jansen)
  • 15.50 uur: Het klimaat in het land van de Dodo (door Erik de Boer)
  • 16.20 uur: Voorkomen van verzuring en eutrofiŽring van trilvenen (door Casper Cusell)
  • 16.50 uur: De ware aard van het versterkte broeikaseffect (door John van Boxel)
  • 17.10 uur: De betekenis van micrometeorieten voor de podzolering in chemisch arme zandgronden (door Jan van Mourik)
  • 17.30 uur: Uitreiking eerste Johan Lulofs medaille (door Jan van Mourik)
  • 18.00 - 19.00 uur: Borrel


Johan Lulofs medaille

Johan Lulofs, de naamgever aan onze alumni vereniging, is de grondlegger van de fysische geografie in Nederland. Het bestuur van Lulofs heeft het voornemen om alumni die zich als fysisch geograaf bovengemiddeld verdienstelijk hebben gemaakt in onderzoek, onderwijs of een maatschappelijke betrekking te eren met de verstrekking van de Johan Lulofs medaille. Daarmee eren we de afgestudeerden die in de voetsporen van Lulofs zijn getreden en laten we aan de buitenwereld zien wat de potentie is van de fysische geografie en haar alumni.

De eerste medaille zal worden uitgereikt tijdens het lentesymposium op 24 maart 2015.

Lulofsleden krijgen het recht om alumni voor deze medaille te nomineren. Alle alumni worden derhalve uitgenodigd om voor 1 maart 2015 nominaties (voorzien van korte motivatie) voor de Johan Lulofs medaille 2015 in te zenden. De uitreiking van de medaille zal plaatsvinden tijdens het lentesymposium op 24 maart 2015 tussen het inhoudelijk programma en de borrel die daarmee een extra feestelijk karakter krijgt.

Een jury, bestaande uit de opleidingsdirecteuren Earth Sciences en Future Planet Studie en de IBED (emeritus) hoogleraren met aardwetenschappen in hun leeropdracht kiezen uit de nominaties de winnaar. De juryleden kiezen hun voorzitter.


Locatie

Het programma start om 14.45 uur op het UvA Science Park: Science Park 904, Amsterdam.


Aanmelding

In verband met de catering vragen wij je aan te melden voor het symposium. Wij kijken uit naar je reactie via ons e-mailadres.

Mocht je deze uitnodiging niet ontvangen hebben, of je bent nog geen lid maar wil dat wel graag, neem dan contact op via info@lulofs.org. Vermeld daarbij je naam en startjaar van de studie Fysische Geografie of Aardwetenschappen aan de UvA.




Grotere kaart bekijken ↗
of bekijk het adres op Google Maps ↗

  Last edit: 2015-10-02 18:12:25.