Graag wil het bestuur jullie op de hoogte stellen van een aantal plannen voor de komende jaren. En zoals je zult lezen hebben we jullie medewerking nodig om deze plannen te realiseren.


1. Lente-symposium 2016

Op 22 maart 2016 organiseren we het lentesymposium 2016. Het inhoudelijk deel zal in het licht staan van de betekenis die het fysisch geografisch en bodemkundig laboratorium heeft gehad voor de opleiding en het onderzoek van medewerkers en promovendi. Het idee om daaraan aandacht te besteden is ingegeven door het naderend afscheid van Leo Hoitinga die na bijna 50 dienstjaren de gepensioneerde leeftijd gaat bereiken en derhalve met pensioen zal gaan. Het volledige programma volgt nog.

  • Verreweg de meeste leden zullen tijdens hun opleiding iets met het laboratorium en derhalve Leo Hoitinga te maken hebben gehad. We willen graag een leuk album, of wellicht een clip aan hem aanbieden ter herinnering aan zijn halve eeuw lab-activiteiten.
    >> Beste leden, we vragen jullie of je nog beeldmateriaal in je bezit hebt of een leuke anekdote kent die we daarvoor zouden kunnen gebruiken. Joke Westerveld is degene die van al het ingezonden materiaal met haar collegae en leuk product zal maken. Heb je dus wat, stuur het dan zo spoedig mogelijk (maar uiterlijk 31 januari 2016) op aan info@lulofs.org met cc aan j.westerveld@uva.nl.

  • Ook kunnen jullie weer nominaties insturen voor de Johannes Lulofs medaille. We zijn benieuwd wie na Pim Jungerius de tweede medaille omgehangen mag krijgen. Even ter herinnering: het gaat om leden die zich uitzonderlijk hebben onderscheiden op ten minste twee van de volgende drie professionele fysisch geografische activiteiten: (1) baanbrekend fysische geografisch onderzoek, (2) baanbrekend fysisch geografisch onderwijs en (3) uitzonderlijke betekenis voor de vermaatschappelijking van ons vak.
    >> Beste leden, nominaties kunnen worden ingezonden tot uiterlijk 31 januari 2016 (info@lulofs.org). Daarna zal de jury (bestaande uit dr. Erik Cammeraat, dr. Boris Jansen, em. prof. dr. Ward Koster en em. prof. dr. Koos Verstraten) de winnaar selecteren.


2. Lente-symposium 2017

In maart 2017 organiseren we het lentesymposium rond het thema Fysische Geografie en GIS. Ideeën over de invulling van het inhoudelijk deel zullen we presenteren tijdens de ledenvergadering op het lente-symposium 2016.


3. Lulofs 25 jarig jubileum

In het najaar van 2017 bestaat Lulofs 25 jaar. We willen dit gedenken tijdens een symposium rond het thema Inspiring Landscapes. Het symposium zal bestaan uit presentaties en excursies rond het thema Inspiring Landscapes.

Daarnaast wil het Lulofs bestuur ter ere van het 25 jarig jubileum een gedenkwaardig boek uitbrengen met de titel Inspiring Landscapes. Het bestuur is van mening dat dit in de eerste plaats een boek zal worden dat laat zien wat de Lulofs alumni hebben bijgedragen aan de fysische geografie als wetenschap maar vooral ook een boek dat voor een breed lezerspubliek een interessante bron is van kennis die het landschap dichter bij brengt. PR dus voor de fysische geografie.

>> Beste leden, we nodigen jullie uit een bijdrage te leveren aan dit boek. Zo’n bijdrage zal bestaan uit beeldmateriaal van een landschap, een fysisch geografische beschrijving, de onderzoeksvragen die met dit landschap verbonden zijn of waren en een korte presentatie van de onderzoeksresultaten. De 20 beste bijdragen zullen in dit boek als hoofdstuk worden opgenomen. We denken aan 4 tot 5 pagina’s per hoofdstuk, maar het definitieve format zullen we later bepalen. Denk je zo’n bijdrage te willen leveren, zend dan voor 31 december 2015 een abstract via info@lulofs.org met cc aan j.m.vanmourik@uva.nl. Het is de bedoeling dat we je dan op 22 maart kunnen informeren over het aantal inzendingen en uiteraard de daaruit volgende conclusie over ‘go or no go’.


  Last edit: 2015-09-15 23:00:19.