Het programma staat in het teken van het laboratorium dat voor alle alumni een rol heeft gespeeld in de studie. Je zult op 22 maart ook in de gelegenheid zijn om afscheid te nemen van Leo Hoitinga die na bijna een halve eeuw trouwe dienst vanwege zijn pensionering het laboratorium gaat verlaten. Juist het feit dat er zoveel alumni aanwezig zullen zijn die met Leo te maken hebben gehad, heeft ons ertoe gebracht om voor 22 maart het onderstaande programma samen te stellen.


Programma met thema 'De betekenis van het laboratorium voor fysisch geografisch onderzoek'

  • 14.45 uur: Ontvangst in de ruimte voor zaal C0.110
  • 15.00 uur: Algemene ledenvergadering Lulofs (door (vice)voorzitter)
  • 15.20 uur: Nieuws vanuit de opleidingen (door opleidingsdirecteuren)
  • 15.40 uur: Lab-analyses als bouwstenen voor bodemkundig onderzoek; Organische stof als indicator voor duurzaam beheer van landbouwgronden (door Bas van Wesemael)
  • 16.20 uur: Lab-analyses als bouwstenen voor landschapsecologisch onderzoek; Monitoring van verzuring en eutrofiering van trilvenen (door Casper Cusell)
  • 17.00 uur: Van KIT tot Science Park, terugblik op 50 jaar zorg voor het laboratorium (door Jan van Mourik / Leo Hoitinga)
  • 17.40 uur: Afscheid van Leo Hoitinga (door IBED directeur en een lab-collega)
  • 18.00 - 19.00 uur: Borrel met consumptiemunten


Locatie

Het programma op 22 maart start om 14.45 uur op het UvA Science Park: Science Park 904, Amsterdam.


Aanmelding

In verband met de catering vragen wij je aan te melden voor het symposium. Wij kijken uit naar je reactie via ons e-mailadres.

Mocht je deze uitnodiging niet ontvangen hebben, of je bent nog geen lid maar wil dat wel graag, neem dan contact op via info@lulofs.org. Vermeld daarbij je naam en startjaar van de studie Fysische Geografie of Aardwetenschappen aan de UvA.
Grotere kaart bekijken ↗
of bekijk het adres op Google Maps ↗

  Last edit: 2017-07-23 22:53:30.