CREA Theater - Roeterseiland - Amsterdam
FILM De man die de wereld wilde veranderen
Donderdag 19 mei 2016 - aanvangstijd zie CREA-agenda http://www.crea.uva.nl/agenda.php)

De man die de wereld wilde veranderen is een karakter-gedreven documentaire over
kunstenaar en visionair Peter Westerveld. In de jaren '90 was hij in Afrika getuige van de
oprukkende woestijn. Als kunstenaar werpt hij zich hierna meer en meer op zijn 'landart',
het scheppen van oplossingen voor de voortschrijdende erosie en verwoestijning van het
landschap.

In de film werkt Peter Westerveld aan zijn opus magnum, de 'Hydrologische Corridor' in Kenia.
Met het grootschalig contour-trenchen - het met bulldozers graven van geulen op hoogtelijnen -
op strategisch gekozen projectlocaties wil hij de erosie stoppen en neerslag weer ondergronds
laten gaan. Hiermee wil hij de natuur helpen om zich op eigen kracht op grote schaal weer te
ontwikkelen. Dit resulteert volgens hem in atmosferische koeling, een meer gelijkmatige
distributie van neerslag en het herstel van het ecosysteem. Dit herstellen van hydrologische
corridors kan je, zo zegt hij, oneindig doorbouwen tot je de Sahara tot kleinere proporties
brengt en uiteindelijk wereldwijd het klimaat pacificeert.

De film begon met een vraag: kan iemand, een individu, vandaag de dag de wereld echt
veranderen? Peter Westerveld had geen twijfel dat hij dat kon. Sterker nog, hij zei dat het
simpel was. Sociaal entrepreneur Dennis Karpes gelooft in Peter's ideeŽn en schaart zich
achter hem. Verenigd in de Naga Foundation gaan ze op pad om de wereld te laten zien hoe
het klimaat gemanaged kan worden. In Kenia wordt met grote interesse naar Peter's ideeŽn
geluisterd. Maar hij denkt en werkt als een kunstenaar en zijn aanpak en technieken zijn in
het Westen omstreden. Ook de fondsenwerving voor zijn projecten blijkt minder makkelijk dan
gedacht. In reactie op de afwijzingen werpt Peter zich het laatste halfjaar van zijn leven op het
vervaardigen van kunstwerk 'De Hydrologische Corridor'. Dit is een 25 meter lange mobiele
installatie die zijn denkbeelden over de kettingreactie van energie en water driedimensionaal
tot uitdrukking brengt*. Hiermee denkt hij zijn critici te kunnen overtuigen.

De film volgt Peter Westerveld vanaf 2012 met de simpele vraag of het hem gaat lukken.
Hierbij scheert hij menigmaal langs de smalle scheidslijn tussen gek en geniaal.

  Last edit: 2016-04-10 15:36:02.